Cookie information

Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere

Indtast din søgning
 
Produkter
Handels og medlemsbetingelser vedr. alle medlemskaber:

Hos Kajakhotellet modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Vi tager ikke kortgegyrer.

Særlige kriterier for betalingskort
Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab og bindingsperiode
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre, dvs. man ikke kan tage f.eks. en kajak eller SUP, for at en anden kan benytte fartøjet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Kajakhotellet. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Bindingsperioden er 3 måneder. Erhvervede klippekort til yoga skal bruges inden for 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Kajakhotellet kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§2. Nøglechip
Nøglechip medbringes og indlæses ved døren for, at få adgang til bad og omklædning. Nøglechippen er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver din nøglechip væk eller beskadiget meddeles dette til Kajakhotellet, som udsteder en ny mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§3. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et PBS/DIBS-aftale tilmeldes aftalen PBS/DIBS, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/DIBS-aftale. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din tilmelding samtykke til at Kajakhotellet opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Kajakhotellet sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredjepart.

§4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab/DIBS ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Kajakhotellet.

§5. Varighed/Medlemskab
Ved PBS/DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Et kontant medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS /DIBS-aftale er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske via mail til Kajakhotellet på: info@kajakhotellet.dk og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte bindingsperiode. Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2020, og har en bindingsperiode på 3 måneder. Bindingsperioden udløber den 31.03.2020. Kajakhotellet skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 28.02.2020, hvis opsigelsen skal have virkning fra bindingsperiodens udløb. Opsiges medlemskabet i en pause/bero periode vil medlemskabet blive opsagt pr. løbende måned + 1 måned efter at medlemskabet igen er aktivt.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Kajakhotellet forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i butikken og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.
Kajakhotellet kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§8. Træning, ophold og udlån på Kajakhotellet
Kajakhotellet er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Al træning og ophold foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig på Kajakhotellet. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte Kajakhotellet´s faciliteter, hvis Kajakhotellet har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig på vandet uden en voksen. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efter endt træning. Ved udlån af f.eks. kajak stiller vi sikkerhedsudstyr til rådighed. Beklædning skal man selv medbringe. Det er dog muligt at leje våddragt/anorak fra gang til gang, såfremt det ønskes. Ved udlån er man ikke garanteret en specifik type/model, og ved holdtræninger/kurser samt på solrige dage, kan der forekomme ventetid.

§9. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af udstyr mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Kajakhotellet’s ansatte, kan Kajakhotellet uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom udlån af nøglechip, eller misbrug af udstyr.
§10. Ændringer i hold m.v.
Kajakhotellet forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold. Desuden kan Kajakhotellet samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Kajakhotellet. Kajakhotellet tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§12. Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Kajakhotellet bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. Har du lejet en hængelås af Kajakhotellet bedes den tilbageleveret i butikken efter brug.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Kajakhotellet må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Kajakhotellet.

§14. Ledige pladser på holdtræning
Kajakhotellet kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet.

§15. Afbud til holdtræning
Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 12 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste inden for samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske via medlemssystemet Sport-Solution https://memberservice.sport-solutions.dk/. Glemmer du at melde afbud medfører det et gebyr på kr. 25,00. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil din nøglechip blive lukket indtil gebyret er betalt.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§16. Fremmøde
Fremmøde til alle former for holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start – gerne omklædt og have tilpasset udstyr mv. Ved al træning skal du henvende dig til instruktøren, så de ved at du er fremmødt.

§17. Venteliste
Står du på venteliste og der bliver plads til dig, skal du selv huske at tjekke holdet i medlemssystemet Sport-Solution https://memberservice.sport-solutions.dk/. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

§18. Pause/bero periode
Du kan via medlemsystemet Sport-Solution https://memberservice.sport-solutions.dk/ sætte dit medlemskab på pause. Fordelen ved at sætte medlemskabet på pause er, at man sparer oprettelsesgebyret på et senere tidspunkt, hvis du ønsker at blive medlem igen.
Du kan vælge, at holde pause på mellem 3 dage op til 6 måneder. Det koster kr. 100,00 at sætte dit medlemskab på pause. Dette er et engangsbeløb, der betales hver gang der oprettes en pause periode. For at kunne sætte medlemskabet på pause, skal medlemskabet være aktivt.
Bemærk: Dine medlemsfordele sættes også på pause i den givne periode. Sætter du dit medlemskab på pause i mere end 6 måneder mistes også retten til klub rabat på opbevaring.

§19 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til info@kajakhotellet.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.
Tilbagebetaling:
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.
Har du givet samtykke til, at leveringen kan gå igang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret.
Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.
Hvis der er noget galt med abonnementet:
Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på telefon 36151610 eller mail info@kajakhotellet.dk
Købelovens mangelsregler gælder ikke abonnementer.

§20 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§21 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.
Træk på dit kort:
Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.
Du kan også gøre indsigelse vedrørende "uautoriserede debiteringer" over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

§22 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til Kajakhotellet kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Kajakhotellet uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

Persondatapolitik:
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Kajakhotellet ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne
slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data.

Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne
formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en
tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på kajakhotellet.dk er Kajakhotellet ApS.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@kajakhotellet.dk

Klageadgang:
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på mail info@kajakhotellet.dk
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal
her - http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular:
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Kajakhotellet
Havkajakvej 2
2300 København S

E-mail: info@kajakhotellet.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om
følgende varer/ydelser:
_______________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________

Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Opdateret d. 20. august 2020
Bewise
Indkøbskurv
Ingen varer i kurven.
Total:0,00 DKK
Vis kurvGå til kassen
0,00DKK
0 vare(r)